Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig

Wij maken alleen afspraken:
Met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

U kunt geen afspraak maken:  -1-

Als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid

 • mensen van 70 jaar en ouder

En mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen.
 • chronische hartaandoeningen.
 • diabetes mellitus. (Suikerziekte)
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
 • verminderde weerstand tegen infecties.
 • door medicatie voor auto-immuunziekten.
 • na orgaantransplantatie.
 • bij hematologische aandoeningen. (Bloedziekten)
 • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is.
 • bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten.
 • een hiv-infectie. (in overleg met behandelaar)
U kunt geen afspraak maken:  -2-

Als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan hebben wij er uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk

 

Wat vragen wij van u?

 •  geen handen schudden.
 • handen wassen.
 • hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 • Bij binnenkomst reinigt u op de daarvoor aangewezen plaats de handen met desinfectant.
 • Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken en stoelen aan te raken met uw handen.
 • Houdt u er rekening mee dat de toilet tijdelijk gesloten is.  (uitzonderingen in overleg)
 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak?
 • Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats gepast contant of met pinbetaling. (Contactloos)
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van de masseur altijd op.

 

Onze voorzorgmaatregelen:

 • De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Wij geven geen hand bij binnenkomst.
 • Indien nodig draagt de masseur bescherming zoals een mondkapje.
 • Er zal in sommige behandelingen gebruik worden gemaakt van een acryl scherm tijdens de behandeling.
 • Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren wij alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest.
 • Wij ventileren de behandelkamer.
 • Wij plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

 

Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent.

 

We zullen u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.


Blijf gezond!

 

Wim Bongers
MaZZage.NL

 

Opgesteld volgens de richtlijnen van het NGS
(Nederlands genootschap Sportmassage)